Het Hele Land

by

Een paar jaar geleden had ik het idee om een vzw, een legale structuur op te richten. Dit idee ontstond als gevolg en noodzaak door hoe ik me graag in de toekomst wou bewegen. Hoe ik in het leven wou staan, in wat voor wereld/community/plek ik graag zou wonen. Als gauw merkte ik dat er veel weerstand zou komen en dat de eventuele plek of community waar ik dan zou vertoeven het zeer moeilijk zou hebben, vooral hier in België. De spanning die zou ontstaan tussen mijn/ons beweging, en hoe anderen buiten ons bewegen, zou te groot zijn.

Ik zag de legale structuur, bvb een vzw, als een interface, een brug tussen de huidige wereld en de wereld binnen de community. Deze kon helpen om een vertaling te doen naar buiten toe. Een vertaling die nodig is om de bewegingen die we doen binnen de vzw accepteerbaar/verteerbaar te maken naar de buiten wereld.

Ik had graag geleefd met meer tribe invloeden. kleinschaliger wonen, meer afstand doen van bezit, dichter bij de natuur leven. Maar men mag niet zomaar op land vertoeven, men mag niet zomaar kleine woon units plaatsen. Men mag niet zo maar dit en dat.

En dan dacht ik aan het oprichten van een vzw. Ik doe dit liever niet, omdat mijn leven weer onnodig complexer maakt en ik daar ook energie in zal steken die ik liever voor andere dingen gebruik. Bureaucratie, legale structuren etc zie ik in mijn verre toekomst beeld oplossen tot een veel lichtere flexibelere oplossing die niet rust op / bestaat uit, ontelbare regels. Want nu zou je er van schrikken mocht je de energie kunnen meten die we steken in het beheren/meten/registreren van activiteiten tov de energie die gaat naar dat gene we eigenlijk willen. Het lijkt wel dat er weinig energie overblijft om te doen wat we echt willen. Dat alle energie gaat naar het meten en controleren van al onze bewegingen.

Wat als we voor de buitenwereld een bedrijf zijn die een langdurig project aangaan om de natuur te restaureren/ diversifiëren? (Wat in mijn ogen een van de hoogste en meest alarmerende in te vullen noden is voor onze aarde en al zijn bewoners.) En wat als we voor de binnen wereld dit perfect aansluit met de waarden en manier waarop we willen leven. Dat voor de interne werking het echt aan voelt als community en leven zoals we willen, meer naar een tribes manier van leven. Dat we totaal niet het gevoel hebben dat we werknemers zijn, de legal context heeft in de binnen wereld weinig relevantie omdat we binnenin gestuurd worden door visie en waarden die tevens de missie van de legale structuur voeden.

Dat we nomadisch zijn en op den duur verschillende terreinen vormen tot oases waar mens en dier terug verwelkomt worden. We zijn hoeders, transformators van de aarde. Dat is ons doel. Onze aanwezigheid en levensstijl draagt bij tot de natuurlijke weelde. Waar het floreren van de eene lap grond de middelen kan bieden om het volgende te ondersteunen.

Het prototype van de website staat nog steeds online, maar er is sinds die jaren niks mee gebeurd.

website het hele land